Gresk Bouzouki

Gresk Bouzouki 
Gresk bousouki er egentlig ikke med i mandolinfamilien.

Den originale bouzoukien kom med 3 eller 4 strengepar. Den vanligste måten å stemme en 3(6) strenger på er dD-AA-DD. Den vanligste måten å stemme en 4(8)-strengs er cC-fF-AA-DD, eller dD-gG-BB-EE, som tilsvarer de fire nederste strengene på en gitar.

Bouzoukien er utviklet fra et seks-strengs (3-strengepar) instrument i Hellas tidlig på 1900-tallet. Man tror at ordet Bouzouki stammer fra det tyrkiske ordet 'Buzuk', som betyr brukket, eller 'liten forandring'.

 
Copyright © Strengelek | Powered by Blogger