Piccolo

Piccolo mandolin (Sopranino mandolin / Quartino)

Scale 24 cm (9,5") - 26cm (10.25")
Stemmes vanligvis CC-GG-DD-AA.

Mandolinfamiliens minste, og ganske skjeldne medlem. Piccolo mandolinen er stemt en oktav over mandolaen, og en fjerdedel under mandolinen.
Til høyre sees piccolomandolinen sammenliknet med en vanlig mandolin

 
Copyright © Strengelek | Powered by Blogger