Oktavmandolin

Oktav-mandolin (kalles ofte Oktave Mandola Storbritania og Mandola i resten av Europa)

Scale 48cm (19") - 64cm (25.3")
Stemmes vanligvis GG-DD-AA-EE en oktav lavere ennmandolinen

Et "forvirrende" instrument. Når folk snakker om mandola, mener de ofte feilaktig det amerikanerne kaller octave-mandolin, og som er stemt GG-DD-AA-EE - det samme som en mandolin, men en oktav ned. Oktav-mandolin blir likeså ofte feilaktig kalt oktav-mandola (det vil i praksis være en mando-cello stemt i CGDA). Oktav-mandolin blir også ofte (feilaktig) omtalt som irish-bouzouki.

 
Copyright © Strengelek | Powered by Blogger